Różyccy i rodziny bliskie

Konstanty Iwanowicz Ostrogski h. wł + Aleksandra Siemeonowna Olelkowicz-Słucka Олелькович-Слуцкая Olelkovič-Sluckytė

1 child

Parents Grandparents

Family group information
Marriage
Type: marriage
1509

Reference number: MH:FF500102
Marriage beginning status
current