Różyccy i rodziny bliskie

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | Ł | Л | О | | None

SurnameIndividuals
Dąbek
1
Dąbrowski
8
Dadzińska
1
Daniewski
1
Daniłowicz
2
Daniłowicz h. Sas
1
Daniłowicz z Zaderewiec h. Sas Данилович
1
Darnell
1
De Vaux
de Vaux
4
1
5
Dębińska
2
Dębowska
1
Dębska
Debska
1
1
2
Deluga
3
Dembiński
1
Dendzik
3
Dępkowski
1
Dewerenda
1
Dickson
4
Dobrzeniecki
3
Dolhan
3
Dolna
4
Dolny
71
Domagała
1
Domańska
1
Domaradzka
4
Domaradzki
5
Doria-Dernałowicz
Doria-Dernałowicz, wnuk Stanisława Augusta Poniatowskiego
1
2
3
Drewniak
4
Drozdowski
5
Drucki-Lubecki
1
Druszcz
4
Dubaniowska
1
Dubaniowski
1
Dubicki
1
Dublas
1
Dudbridge
3
Duraj
1
Duranc
12
Durka
1
Dybiec
4
Dylak
2
Dylewski
2
Dziamska
4
Dziamski
8
Dziedzic
1
Dziekański
2
Dzierżykraj-Morawska h. Drogosław
1
Dziubłowska
2