Różyccy i rodziny bliskie

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | Ł | Л | О | | None

SurnameIndividuals
Sobieska , h. Janina
Sobieski , h. Janina
1
1
2
Snopkowska , h. Rawicz
Snopkowski , h. Rawicz
1
1
2
Haworth
1
Heidenstein
1
Herbut
5
Hołubecka
1
hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.
1
hr. Czartoryska
1
hr. Potocka z Złotego Potoka h. Pilawa (Złota)
2
hr. Stadnicki ze Stadnik h. Drużyna
hr. Stadnicki ze Stadnik h. Drużyna, hrabia
2
1
3
hr. Tarnowska z Tarnowa h. Leliwa
1
hr. Zamoyska z Zamościa h. Jelita
1
Zamoyski, hrabia
Broel-Plater h. wł., hrabia
hr. Stadnicki ze Stadnik h. Drużyna, hrabia
1
1
1
3
Hutten - Czapski h Leliwa
3
Hutten Czapski h.Leliwa
1
Hutten-Czapska
7
Hutten-Czapski
4
Hutten-Czapski h. Leliwa
Hutten-Czapski H. Leliwa
31
1
32
Hutten-Czapski h. Leliwa z Będkowa
1